Jednatelka společnosti

Jana Limpouchová

+420 602 822 840

Kontakty

Jiří Limpouch

+420 602 434 394

Ing. Jiří Limpouch

+420 608 434 395

Sídlo společnosti

Plzeňská 559/26

Praha 5 - Smíchov 150 00

Pobočka společnosti

Velké náměstí 219

Strakonice 386 01

telefon / fax +420 383 322238

 

Tiskové prohlášení ke kauze ManMark - Personální CZ s.r.o.

,,Vzhledem k tomu, že se na některých pirátsky založených webových stránkách objevily nepravdivé informace o společnosti MARFIPA s.r.o. a její jednatelce Janě Limpouchové, související se společností PERSONÁLNÍ CZ s.r.o. (ManMark) považujeme za nutné se k této záležitosti stručně a konstruktivně vyjádřit. Důrazně se stavíme proti těmto lživým a vykonstruovaným obviněním, kdy za pravdu v těchto kauzách nám dává i Vrchní soud v Praze.

Společnost PERSONÁLNÍ CZ s.r.o. uzavřela jakožto poskytovatel franchisy Man Mark celou řadu franchisových smluv, krom jiného např. se společností Vaše Práce s.r.o. Někteří franchisanti pak neplnili své závazky z uzavřených smluv a často nereagovali ani na výzvy k nápravě ze strany společnosti PERSONÁLNÍ CZ s.r.o. Ta proto přistoupila k uplatnění postupů a sankcí dle uzavřených smluv a k použití zajišťovacích nástrojů – směnek, které v konkrétním případě jako ručitelé podepsali společníci společnosti Vaše práce s.r.o.
Naše společnost pak od společnosti PERSONÁLNÍ CZ s.r.o. koupila na konci roku 2010 takovouto směnku – za sjednanou kupní cenu ji na sebe převedla tzv. rubopisem (indosamentem).

Pohledávku ze směnky zažalovala u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ten v září 2011 vydal rozsudek plně ve prospěch naší společnosti (zachoval plně v platnosti směnečný platební rozkaz z prosince 2010), tento rozsudek však není dosud pravomocný, jelikož žalovaná strana podala proti rozsudku odvolání.

V souvislosti s tímto řízením podala naše společnost návrh na vydání předběžných opatření  zakazujících nakládání s nemovitým majetkem společníků spol. Vaše práce s.r.o. a jejich příbuzných, na které byl majetek účelově převeden po vydání směnečného platebního rozkazu, aby se tak společníci spol. Vaše práce s.r.o. vyhnuli povinnosti splnit své závazky. I zde se Vrchní soud v Praze ztotožnil s naším postupem.

Spor nyní bude řešit jako soud odvolací Vrchní soud v Praze a pevně věříme, že nám dá stejně jako prvoinstanční soud plně ze pravdu. Každopádně i v této kauze striktně dodržujeme platné zákony České republiky."

© Marfipa.com | Všechna právavyhrazena | info@marfipa.com | Designed & programed by Miroslav Langmajer
Žádná část těchto stránek nesmí být publikována a šířena bez písemného souhlasu.